Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Grupa zaelektryzowani

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

 

Prosimy o głosowanie

W związku ze zgłoszeniem Gminny Strzyżów do konkursu „Lider Ekonomii Społecznej” organizowanego przez Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie w głosowanie na Gminę Strzyżów.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową http://es.rops.rzeszow.pl do dnia 10 października 2016 r. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów oddana w trakcie głosowania internetowego (z danego komputera można zagłosować wyłącznie jeden raz, system zlicza głosy po numerze IP komputera)

Każdy głos się liczy, dlatego też głosujmy!

 

„Konkurs wiedzy o Strzyżowie”

W dniu 23 września 2016 r. odbył się „Konkurs wiedzy o Strzyżowie”. Drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła bardzo dobre III miejsce wśród siedmiu drużyn.

Gratulacje dla naszych reprezentantów: Darii Świerad, Patrycji Wnęk, Wioletty Urban i Mateusza Piwowara.
Gratulujemy i dziękujemy za piękne reprezentowanie szkoły!

-Galeria Zdjęć-

 

Projekt „Link do przyszłości”.
Roboty w naszej szkole.

Zespół Szkół w Godowej został zakwalifikowany do projektu „Link do przyszłości”. Celem projektu jest zainteresowanie młodych osób nauką programowania i pokazaniem im, że jest to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy. W ramach projektu odbywać się będą w naszej szkole zajęcia z programowania robotów. W zajęciach mają możliwość uczestniczenia uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mogą przekonać się, że programowanie daje dużo frajdy i może być źródłem zdrowej rywalizacji.

Chętne osoby proszone są o kontakt z Katarzyną Rachwał.

Więcej o projekcie na stronie internetowej:
http://linkdoprzyszlosci.pl/o-projekcie/

 

Powiatowa Gimnazjada – Indywidualne Mistrzostwa LA
(21.09.2016 r.)

W dniu 21 września 2016 r. na stadionie MKS „Strzyżów” odbyły się zawody lekkoatletyczne, indywidualne w kategorii gimnazjum. Nasi reprezentanci zajęli następujące miejsca zyskując tym samym awans do zawodów wojewódzkich.

Dziewczęta:

Bieg na 300m:

1 miejsce: Sylwia Ziobro (klasa II gimnazjum)

Pchnięcie kulą:

2 miejsce: Magdalena Sołtys (klasa II gimnazjum)

Rzut oszczepem:

1 miejsce: Wiktoria Gwiazda (klasa II gimnazjum)

-Galeria Zdjęć-

 

Bardzo ważne!!!

Dziennik elektroniczny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

 

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Ogłoszenie

 W środę, 21 września 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

Gminna Gimnazjada – Indywidualne Mistrzostwa LA
(16.09.2016 r.)

W dniu 16 września 2016 r. na stadionie MKS „Strzyżów” odbyły się zawody lekkoatletyczne, indywidualne w kategorii gimnazjum. Nasi reprezentanci zajęli następujące miejsca zyskując tym samym awans do zawodów powiatowych.

Dziewczęta:

Bieg na 100m:

3 miejsce: Paulina Ziobro (klasa II gimnazjum)

Bieg na 300m:

1 miejsce: Sylwia Ziobro (klasa II gimnazjum)

2 miejsce: Patrycja Wnęk (klasa II gimnazjum)

Bieg na 600m:

1 miejsce: Patrycja Chruniak (klasa II gimnazjum)

Pchnięcie kulą:

1 miejsce: Magdalena Sołtys (klasa II gimnazjum)

Rzut oszczepem:

1 miejsce: Wiktoria Gwiazda (klasa II gimnazjum)

Chłopcy:

Rzut oszczepem:

1 miejsce: Patryk Wnęk (klasa II gimnazjum)

3 miejsce: Przemysław Górski (klasa II gimnazjum)

 

Więcej…

 

Ubezpieczenie NNW

OGÓLNE WARUNKI
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Zasady zwalniania z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstw

nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego uczniów

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

1. Zwolnienie z wnoszenia opłat może być przyznane na pisemną prośbę (zał.1)
       - rodzica/opiekuna prawnego,
       - wychowawcy,
       - pedagoga szkolnego.
2. Podstawą do udzielenia zwolnienia może być:
       a) długotrwała choroba dziecka wymagająca kosztownego leczenia,
       b) przypadki losowe,
       c) trudna sytuacja materialna,
       d) sytuacja, gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci objętych obowiązkową
       edukacją szkolną - zwolnienie przysługuje trzeciemu i kolejnemu dziecku (pod warunkiem,
       że dzieci realizujące obowiązek szkolny poza ZS w Godowej nie korzystają ze zwolnienia
       z ubezpieczenia),

       e) decyzja dyrektora szkoły dotycząca indywidualnego przypadku.
3. W pierwszej kolejności zwolnienie otrzymują uczniowie, którzy nie korzystają z innej formy pomocy socjalnej.
4. O zwolnieniu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy lub pedagoga.
5. Zasady zwalniania z wnoszenia opłat zostały uzgodnione z Radą Rodziców.

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstwnieszczęśliwych wypadków (zał.1)

 

Drodzy Rodzice życzymy Wam i Waszym pociechom udanych wakacji!!!

Jednocześnie przypominamy…

Pobyt poza domem, brak rodzicielskiej kontroli, uśpiona czujność i niemal niczym nie ograniczone poczucie wolności – to przyczyny, dla których w czasie wakacji częściej niż zazwyczaj dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży. Przydatne informacje o tym, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo swoich pociech w czasie wakacji, znajdziecie Państwo tutaj:

http://zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/aktualnosci/bezpieczne-wakacje/66793,Porady-dla-rodzicow.html

Uczulamy również na fakt, iż to w czasie wakacji młodzież ma najczęściej pierwszy kontakt z różnego rodzaju używkami. Statystyki nie pozostawiają złudzeń: „Do picia alkoholu przyznaje się ponad 90 proc. nieletnich. Alkohol spożywa 60 proc. chłopców i 54 proc. dziewczyn. Alkohol jest atrakcyjny, kojarzy się z dorosłością, zmienia świadomość. W czasie wakacji spożycie napojów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży znacznie wzrasta. Sprzyja temu duża ilość wolnego czasu, często nieodpowiednio zagospodarowanego, brak kontroli ze strony nauczycieli i rodziców, wyjazdy. Picie alkoholu jest przyczyną wielu tragicznych zdarzeń, takich jak wypadki i utonięcia, często prowadzi także do łamania prawa, przygodnych kontaktów seksualnych i spożywania narkotyków” - kierownik Działu ds. Rodziny i Młodzieży PARPA, Jolanta Terlikowska, w rozmowie z PAP (źródło Internet)

Co mogą rodzice?

Badania naukowe prowadzone na początku lat 90 w USA wyraźnie pokazały, iż jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu jest silna więź z rodzicami. Poświęcajmy więc naszym dzieciom jak najwięcej czasu, rozmawiajmy, wspierajmy i dawajmy dobry przykład.

Niski poziom picia alkoholu przez młodzież jest związany ze stosowaniem przez rodziców m.in. następujących praktyk wychowawczych:

- egzekwowaniem jasno ustalonych zasad,

- częstym stosowaniem wzmocnień pozytywnych (nagród), a rzadkim – negatywnych (kar),

- stosowaniem kontroli nad zachowaniami dziecka (wiedza o tym, gdzie i z kim dziecko przebywa oraz w jaki sposób spędza wolny czas);

- niskim poziomem oczekiwań pozytywnych skutków picia alkoholu,

- niewielkimi rozmiarami picia alkoholu przez rodziców,

- zdecydowanie negatywną postawą rodziców wobec picia alkoholu przez młodzież (za: PARPA).

(artykuł jest częścią akcji „Bezpieczeństwo ponad wszystko” realizowanej
w ZS w Godowej  i współfinansowanej przez GKRPA w Strzyżowie)

 

Wykaz podręczników obowiązujących
w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Godowej

w roku szkolnym 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki i materiały ćwiczeniowe
dla klas I, II, III, IV, V Szkoły Podstawowej i I, II Gimnazjum
zostaną zakupione przez szkołę.

Podręczniki finansowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej

 

 


 
 


 

Klasa VI
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Godowej

 

   

Klasa III
Gimnazjum


[Pobierz]

Książki do Języka niemieckiego
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika i autor Wydawnictwo
Kl. V Język niemiecki

Der, die, das neu dla klasy IV” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

WSz PWN
Kl. V Język niemiecki

Semestr I: „Der, die, das neu dla klasy IV” (kontynuacja)

Semestr II: „Der, die, das neu dla klasy V” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

WSz PWN
 

Zakończenie projektu „Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą”

Młodzież z Zespołu Szkół w Godowej w niedzielę 26 czerwca 2016 r. na festynie wiejskim przy Domu Strażaka w Godowej zaprezentowała lokalnej społeczności tańce regionalne, których nauczyła się na warsztatach tanecznych w ramach projektu „Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej ze środków finansowych Fundacji Banku Zachodniego WBK i Gminy Strzyżów.

Również uczniowie z naszej szkoły nie biorący udziału w projekcie zaprezentowali na festynie swoje talenty instrumentalno-wokalne.

-Galeria Zdjęć-

 

Dzień Rodziny w przedszkolu

Dzień 24 czerwca 2016 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu przedszkolnym w Godowej. W tym dniu przypadło wielkie świętowanie uroczystości Dnia Mamy i Taty. Był to niezwykły powód do spotkania całego grona rodziców i dzieci, gdyż z niektórymi spotkamy się dopiero po wakacjach.

-Galeria Zdjęć-

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016 r. po raz ostatni spotkaliśmy się w roku szkolnym 2015/2016 w szkole na uroczystym zakończeniu. Jak co roku najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za różne osiągnięcia w roku szkolnym.

-Galeria Zdjęć-

 

„Calineczka”

W środę 22 czerwca świetlica wiejska uczniowie klasy IIb zaprezentowali się przedszkolakom w inscenizacji baśni H.CH. Andersena pt.: „Calineczka”. Mali aktorzy w pięknie przygotowanych strojach przedstawili wzruszającą historię dziewczynki, która wyrosła z kielicha zaczarowanego kwiatu.

Wszyscy uczniowie zagrali swoje role profesjonalnie. Swoimi zdolnościami aktorskimi dostarczyli przedszkolakom wielu wrażeń. Autentyczności dodawały dzieciom kostiumy odzwierciedlające postaci przez nie grane oraz odpowiednio przygotowana sceneria. 

-Galeria Zdjęć-

 

Spotkanie podsumowujące
projekt „Młody obywatel - uczeń i prawnik!”

W dniu 14 czerwca 2016 r. młodzież biorąca udział w projekcie „Młody obywatel - uczeń i prawnik!” przedstawiła przygotowaną symulację rozprawy sądowej. Wśród osób, które obejrzały przedstawienie byli: uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście przedstawiciele władz samorządowych.

-Galeria Zdjęć-

 

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
w Przedszkolu

W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się już drugie w tym roku szkolenie dla przedszkolaków z pierwszej pomocy. Dzięki zajęciom dzieci mogły się nauczyć podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolaki bliżej poznały zawód ratownika medycznego a także zobaczyły jak wygląda prawdziwy sprzęt medyczny we wnętrzu ambulansu.

-Galeria Zdjęć-

 

Konkurs Z mitologią na Ty

-Galeria Zdjęć-

 

 

Wycieczka edukacyjna do Warszawy

W sobotę 11 czerwca 2016 r. uczniowie uczestniczący w projekcie „Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą” byli na wyjeździe edukacyjnym w Warszawie. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali miejsca związane z kulturą wyższą oraz obejrzeli spektakl PZLPiT Mazowsze. Wyjazd jest jednym z działań projektu, który jest realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK przekazanych w ramach konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

-Galeria Zdjęć-

 

Zajęcia w ramach projektu
„Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą”

-Galeria Zdjęć-

 

Dziękujemy!

Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, dziękują wszystkim za zorganizowanie w dniu 01 czerwca 2016 r. różnych atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Państwa Renaty i Czesława Fiołek - Zakład Masarsko-Wędliniarski, za wyroby wędliniarskie na grilla,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Dolna za pokaz sprzętu ratowniczego, a w szczególności Druhom Strażakom: Pawłowi Pukaczowi, Januszowi Fiołkowi, Krystianowi Budzie, Łukaszowi Gomółce, Krzysztofowi Moskalowi i Michałowi Moskalowi.
  • Panom Piotrowi Tomkowiczowi, Maciejowi Ziobro; Radnym Rady Miejskiej oraz Andrzejowi Sieczkowskiemu, Sołtysowi naszej miejscowości, za wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, która była także udostępniona dla dzieci pozaszkolnych w godzinach popołudniowych,
  • Panu Maciejowi Ziobro za zakup lodów,
  • Panu Piotrowi Tomkowiczowi; za pomysł i ufundowanie nagród w konkursie szachowym,
  • Dla całej Rady Rodziców z Panią Przewodniczącą Bożeną Pawłowską na czele za współfinansowanie napojów, lodów i nagród w licznych konkursach.
  • Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego święta.

Niech uśmiech naszych podopiecznych będzie dla Was najlepszym podziękowaniem.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Godowej
Wojciech Małek

 

Dzień Dziecka
Moc atrakcji dla wszystkich

Dzień Dziecka w naszej szkole obfitował w wiele atrakcji. Wszyscy uczniowie mogli skorzystać pod czujnym okiem nauczycieli z dmuchanej zjeżdżalni. Uczniowie w tym dniu otrzymali lody, a także napoje i gorącą kiełbaskę z grilla.

Chętni uczniowie mogli wziąć udział w turnieju szachowym, który rozegrano w dwóch kategoriach dla klas I-III SP oraz IV-VI SP. Uczniowie naszej szkoły mieli również okazję popisać się swoją wiedzą w „Konkursie 1z10”.

Jak co roku odbył się także „Konkurs baśni i legend” połączony z licznymi konkurencjami sportowymi, w którym wzięli uczniowie klas IV-VI SP. Dzień Dziecka miał też swój akcent sportowy na boisku przy szkole na którym rozegrano kilka meczy w turnieju piłki nożnej.

Tegoroczny Dzień Dziecka dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć. W tym dniu zawitali do nas również strażacy z OSP pokazując swój nowy samochód bojowy. Pokazy strażaków zaciekawiły szczególnie najmłodszych uczniów naszej szkoły.

-Galeria Zdjęć-

 

 

Nagrywanie symulacji rozprawy sądowej
w ramach projektu „Młody obywatel - uczeń i prawnik!”

W dniu 24 maja 2016 r. w ramach projektu „Młody obywatel - uczeń i prawnik!” została nagrywana symulacja rozprawy sądowej. Uczniowie z Zespołu Szkół w Godowej biorący udział w projekcie wcielili się w role uczestników procesu karnego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu „Z PZU po lekcjach” oraz Gminy Strzyżów.

-Galeria Zdjęć-

 

Więcej…

 

DZIEŃ MATKI

Dzień Matki to święto, kiedy w sposób szczególny wyrażamy naszym mamom miłość, szacunek i wdzięczność. Matka, to najbliższe sercu słowo. To od nich otrzymaliśmy największy skarb, jakim jest życie.

Zespół Szkół i Biblioteka w Godowej zorganizowały z tej okazji spotkanie w świetlicy wiejskiej. Zebrane Mamy powitał i złożył najserdeczniejsze życzenia dyrektor Zespołu Szkół Pan Wojciech Małek. Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej wystąpili z montażem słowno - muzycznym, w którym wyrazili miłość i podziękowanie za trud wychowania, okazywane serce i pomoc w każdej sytuacji.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wszystkim Mamom kartki z życzeniami, które przygotowali na warsztatach quillingu.

-Galeria Zdjęć-

 

Procedury uzyskania karty rowerowej:

http://www.zsgodowa.pl/karta-rowerowa.html

 

Dzień Dziecka - dmuchana zjeżdżalnia

Informujemy, że dzięki uprzejmości naszych Radnych i Pana Sołtysa w środę 1 czerwca 2016 r. (Dzień Dziecka) obok Zespołu Szkół im. Jana Pawła II będzie dla naszych pociech dostępna dmuchana zjeżdżalnia. W godzinach 8-14  dzieci z przedszkola i szkoły będą mogły z niej korzystać pod opieką nauczycieli. Zapraszamy też wszystkie chętne dzieci  w godzinach od 14 do 17  pod opieką rodziców.

 
   

Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą

„Przez taniec regionalny obcujemy z kulturą wyższą” ma na celu zapoznanie uczniów z kulturą wyższą łączącą elementy sztuki i historii w postaci tańców regionalnych, a poprzez to wpłynięcie na dobre wychowanie, rozwijanie zainteresowań i pasji, pogłębianie wiedzy młodzieży w tym zakresie oraz równoczesną aktywność fizyczną wykorzystującą jej niespożytą lub gospodarowaną w niewłaściwy sposób energię.

Realizacja projektu skupia się na trzech działaniach:

  1. Warsztatach tańców regionalnych, prowadzonych przez profesjonalnego trenera tańca.
  2. Wyjeździe edukacyjnym do Warszawy i zwiedzaniu miejsc związanych z kulturą wyższą i udział w spektaklu PZLPiT Mazowsze.
  3. Spotkaniach podsumowujących, służących zaplanowaniu programu pracy w kolejnym roku szkolnym.

W planowanych wydarzeniach w okresie 09.05.2016 r. – 19.08.2016 r. weźmie udział 25 uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Godowej. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Sukces działań projektowych zapewni sprawdzona współpraca partnerska Zespołu Szkół w Godowej, Gminy Strzyżów oraz Banku Zachodniego WBK I Oddziału w Jaśle połączona z kompleksowym podejściem łączącym pozyskiwanie wiedzy, aktywność fizyczną, i zdobywanie nowych umiejętności. Prezentowane podejście służy wpływowi na dobre wychowanie młodzieży objętej działaniami oraz wykorzystaniem w tym celu relatywnie niedużych środków finansowych.

Osoby kontaktowe:

Katarzyna Paszek – Zespół Szkół w Godowej

Dawid Szczepankiewicz – Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK przekazanych w ramach konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

 

Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

   09 05 2016

W dniu 6 maja 2016 r. odbył się „Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej” dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Udział w konkursie wzięło 9 drużyn. Natomiast w poniedziałek 9 maja rywalizowało pięć drużyn gimnazjalnych o wygraną w Konkurs Wiedzy Ekologicznej.

Wyniki konkursu - Szkoła Podstawowa:

I miejsce ex aequo zajęły dwie drużyny w składzie:

Andżelika Pękosz, Daria Świerad, Zuzanna Flaga

Anita Szopa, Filip Czarnik i Wioletta Urban

II miejsce zajęła drużyna w składzie:

Zuzanna Paszek, Zuzanna Koziarska i Radosław Ziobro

III miejsce zajęła drużyna w składzie:

– Klaudia Chruniak, Amelia Paszek i Natalia Zielińska

Wyniki konkursu - Gimnazjum:

I miejsce zajęła drużyna w składzie:

Małgorzata Rak, Sebastian Bara

II miejsce zajęła drużyna w składzie:

Julia Ziobro, Sylwia Ziobro i Patrycja Chruniak

III miejsce zajęła drużyna w składzie:

– Mateusz Piwowar, Bartosz Sękowski i Jakub Jamróz

 -Galeria Zdjęć-

 

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego