Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Wywiadówka

Ogłoszenie

 W czwartek, 28 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

Organizacja zajęć w dniach 18-20 kwietnia 2016 r.
w związku z egzaminami gimnazjalnymi

Klasa III gimnazjum– przychodzi do szkoły o 8:00.

18 kwietnia 2016 r.

I część z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie od godz. 9:00

II część z zakresu języka polskiego od godz. 11:00

19 kwietnia 2016 r.

I część z zakresu przedmiotów   przyrodniczych od godz. 9:00

II część z zakresu matematyki od godz. 11:00

20 kwietnia 2016 r.

I część z zakresu z języka angielskiego na poziomie podstawowym od godz. 9:00

II część z zakresu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym od godz. 11:00

Dla uczniów Gimnazjum dni 18-20 kwietnia 2016 r.
są wolne od zajęć dydaktycznych.

Plan lekcji dla klas I-VI szkoły podstawowej
w czasie egzaminów

Świetlica dla uczniów funkcjonuje bez zmian.

Poniedziałek 18 kwietnia 2016 r.

Lp. Godziny lekcyjne Kl. I Kl. II „A” Kl. II „B” Kl. III
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45 1 EW – Z. Flaga         2 EW – A. Góra
2. 8.50-9.35 1 EW – Z. Flaga         2 EW – A. Góra
3. 9.50-10.35 1

J. angielski –

K. Paszek

    4

EW – INF –

E. Szczęch

2 EW – A. Góra
4. 10.50-11.35 1 EW – Z. Flaga 2 EW – B. Kuźniar św EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
5. 11.50-12.35     2 EW – B. Kuźniar 1 EW – E. Szczęch 4

EW – INF –

A. Góra

6. 12.50-13.35     2 EW – B. Kuźniar 1 EW – E. Szczęch    
7. 13.40-14.25     2 EW – B. Kuźniar 1 EW – E. Szczęch    
Lp. Godziny lekcyjne Kl. IV Kl. V Kl. VI
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45 4 Przyroda - K. Paszek 3 J. polski – M. Irzyk 6 J. polski – A. Dyka
2. 8.50-9.35 2 J. angielski – J. Góra 3 J. polski – M. Irzyk 6 J. polski – A. Dyka
3. 9.50-10.35 16 Historia – A. Dyka 3 Godz. Wych. – M. Irzyk 6 J. angielski – J. Góra
4. 10.50-11.35 4 J. polski – M. Ochab 3 Plastyka – M. Zych 6 Edukacja zdrowotna –
L. Maciaszkiewicz
5. 11.50-12.35 16 Plastyka – M. Zych 3 Edukacja zdrowotna –
L. Maciaszkiewicz
6 J. angielski – J. Góra
6. 12.50-13.35 4 Edukacja zdrowotna –
L. Maciaszkiewicz
    6 Plastyka – M. Zych
7. 13.40-14.25            

Wtorek 19 kwietnia 2016 r.

Lp. Godziny lekcyjne Kl. I Kl. II „A” Kl. II „B” Kl. III
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45 1 Religia –
ks. R. Wałczyk
        2 EW – A. Góra
2. 8.50-9.35 1 EW – Z. Flaga 17 EW – B. Kuźniar     2 Religia –
ks. R. Wałczyk
3. 9.50-10.35 1 EW – Z. Flaga św EW – B. Kuźniar 2 Religia –
ks. R. Wałczyk
17 EW – A. Góra
4. 10.50-11.35 1 EW – Z. Flaga 2 EW – B. Kuźniar św EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
5. 11.50-12.35 4

EW – INF –

Z. Flaga

2 Religia –
ks. R. Wałczyk
1 EW – E. Szczęch 17

J. angielski

J. Góra

6. 12.50-13.35         1 EW – E. Szczęch    
7. 13.40-14.25                
Lp. Godziny lekcyjne Kl. IV Kl. V Kl. VI
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45   ------------------ 3 Matematyka –
K. Michoń
6 Zaj. komputerowe / …… -
K. Rachwał
2. 8.50-9.35 4 J. niemiecki –
M. Ochab
3 J. polski – M. Irzyk 6 Matematyka –
K. Michoń
3. 9.50-10.35 4 Matematyka –
K. Michoń
3 J. angielski – J. Góra 6 J. niemiecki –
M. Ochab
4. 10.50-11.35 4 J. polski – M. Ochab 3 Edukacja zdrowotna –
L. Maciaszkiewicz
6 J. angielski – J. Góra
5. 11.50-12.35 16 J. polski – M. Ochab 3 Przyroda – K. Paszek 6 Edukacja zdrowotna –
L. Maciaszkiewicz
6. 12.50-13.35         6 Przyroda – K. Paszek
7. 13.40-14.25            

Środa 20 kwietnia 2016 r.

Lp. Godziny lekcyjne Kl. I Kl. II „A” Kl. II „B” Kl. III
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45 1 EW – Z. Flaga         2 EW – A. Góra
2. 8.50-9.35 1 EW – Z. Flaga 2 J. angielski –
K. Paszek
św EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
3. 9.50-10.35 1 J. angielski –
K. Paszek
2 EW – B. Kuźniar św EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
4. 10.50-11.35 1 EW – Z. Flaga 2 EW – B. Kuźniar św EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
5. 11.50-12.35 4

EW – INF –

Z. Flaga

2 EW – B. Kuźniar 1 EW – E. Szczęch 17 EW – A. Góra
6. 12.50-13.35     2 EW – B. Kuźniar 1 EW – E. Szczęch    
7. 13.40-14.25                
Lp. Godziny lekcyjne Kl. IV Kl. V Kl. VI
s Przedmiot s Przedmiot s Przedmiot
1. 8.00-8.45 6 Przyroda – K. Paszek 3 Religia –
ks. P. Pietraszek
   
2. 8.50-9.35 4 Matematyka –
K. Michoń
3 J. polski – M. Irzyk 6 Religia –
ks. P. Pietraszek
3. 9.50-10.35 4 Religia –
ks. P. Pietraszek
3 J. polski – M. Irzyk 6 Matematyka –
K. Michoń
4. 10.50-11.35 4 J. angielski – J. Góra 3 Matematyka –
K. Michoń
6 Historia – A. Dyka
5. 11.50-12.35 16 Zaj. techniczne –
K. Rachwał
3 Przyroda – K. Paszek 6 J. polski – A. Dyka
6. 12.50-13.35     4

Zaj. komputerowe / …

- K. Rachwał

6 J. polski – A. Dyka
7. 13.40-14.25         4 ……../Zaj. komputerowe -
K. Rachwał
 

 

OGŁOSZENIE

 

Rodzice dzieci, które znajdują się na liście dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Godowej na rok szkolny 2016/2017

 

MUSZĄ potwierdzić swoją decyzję na druku: „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka” dostępnym na salach przedszkolnych, w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.zsgodowa.pl

 

Niezłożenie „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka” w nieprzekraczalnym
terminie do
piątku 22 kwietnia 2016 r. skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola Publicznego w Godowej.

 

druk „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka”

 

 

Organizacja zajęć w dniu 5 kwietnia 2016 r.
w związku ze sprawdzianem szóstoklasisty

Klasa VI – przychodzi do szkoły o 8:00.

I część godz. 9:00 do 10:20- uczniowie , którzy mają wydłużony czas do 11:00.

II część godz. 11:45 do 12:30 - uczniowie , którzy mają wydłużony czas do 12:55

Dzień 5 kwietnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-V SP

Plan lekcji dla klas Gimnazjalnych
w dniu
5 kwietnia 2016 r.

 

Lp.

Godziny lekcyjne

KL. IG

KL. IIG

KL. IIIG

sala

Przedmiot

sala

Przedmiot

sala

Przedmiot

1.

8:00-8:45

3

Muzyka

4

Historia

6

J. polski

2.

8:50-9:35

3

Historia

4

J. polski

6

Muzyka

3.

9:50-10:35

3

Edu. dla bezp.

4

Fizyka

6

J. polski

4.

10:50-11:35

3

Matematyka

4

J. angielski

6

Fizyka

5.

11:50-12:35

3

Fizyka

4

Chemia

6

J. angielski

6.

12:50-13:35

6

Chemia

       
 

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I i II

  1. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
  2. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o kontynuację nauki w tej samej klasie /czyli w I albo II/ w bieżącym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 1 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.

Należy też podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu nauki ponownie w tej samej klasie należy tylko do rodziców uczniów.

Wnioski można pobrać ze strony bądź bezpośrednio w szkole.

Wniosek o kontynuowanie nauki

 

 

Eliminacje szkolne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 31 marca 2016 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”.

Udział w eliminacjach wzięło 11 uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na 30 pytań związanych ze strażą pożarną i gaszeniem pożarów.

Wyniki eliminacji szkolnych:
Szkoła Podstawowa:

I miejsce

Anita Szopa (kl. VI)

II miejsce

Konrad Wyszyński (kl. IV)

III miejsce

Filip Czarnik (kl. IV)

Gimnazjum:

I miejsce

Małgorzata Rak (kl. III)

II miejsce

Kamil Balawajder (kl. III)

III miejsce

Monika Wilusz (kl. III)

 

 

Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

W dniu 17.03.2016 r. uczniowie biorący udział w projekcie „Młody obywatel - uczeń i prawnik” zwiedzali Warszawę. Uczestnicy wycieczki odwiedzili m.in. Trybunał Konstytucyjny, Sejm RP i Senat.

-Galeria Zdjęć-

 

Dziękujemy!

Dnia 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W związku z tym szczególnym wydarzeniem pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i realizację konkursu a w szczególności chcielibyśmy podziękować sponsorom.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej sponsorowali:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Parafia Godowa - ks. Roman Wałczyk
  3. Maciej Ziobro
  4. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
  5. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Godowej

Dziękuję również młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej za przygotowanie i szczególne zaangażowanie w Konkurs Poezji Religijnej.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za wszelką okazaną pomoc przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

 

 

Wyniki XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

18.03.2016 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

 

I miejsce     - Klaudia Chruniak – ZS Godowa

II miejsce    - Patrycja Salamon – SP nr 1 Strzyżów

III miejsce - Jakub Gazda – ZS Grodzisko

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Julia Wójcik – SP nr 1 Strzyżów

Aleksandra Tęczar – ZS Dobrzechów

Joanna Ziobro – ZS Godowa  

W kategorii gimnazjów

 

I miejsce     - Justyna Ossowska – MZS Strzyżów

Ex aequo II miejsce

II miejsce    - Gabriela Czech – ZS Stępina

II miejsce    - Iwona Smela – ZS Konieczkowa

III miejsce - Patrycja Chruniak – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Aleksandra Danek – ZS Stępina

Aleksandra Kasprzyk – ZS Wysoka Strzyżowska  


-Galeria Zdjęć- 

Bieżące wydarzenia z życia szkoły można również śledzić na naszym profilu facebookowym.
www.facebook.com

 


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 


Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Godowej
na rok szkolny 2016/2017

 

Zarządzenie

 

Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

W dniu 31 marca 2016 r. w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne w dwóch grupach:

Klasy IV-VI szkoły podstawowej – czwartek 31 marca 2016 r. godz. 13:40, sala 15

Klasy I-III gimnazjum – czwartek 31 marca 2016 r. godz. 13:40, sala 15

Uczestnicy będą musieli się zmierzyć z pisemnym testem składającym się z 30 pytań zamkniętych.

Zwycięscy z każdej z grup będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych, które odbędą się 9 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników:

- etap szkolny:

- etap gminny i powiatowy: 

Organizator konkursu - etap szkolny:
Katarzyna Rachwał

 

Konkurs Informatyczny 2016

Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi zaprasza wszystkich uczniów Szkół Podstawowych naszego regionu do uczestniczenia w Konkursie Informatycznym 2016.

Konkurs jest przeprowadzany regularnie od 2009 r. Aktualnie to już VIII edycja Konkursu Informatycznego. Warto zarejestrować się i zostać najlepszym INFORMATYKIEM w roku 2016.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja, której można dokonać na stronie http://www.zswp.webd.pl.

Terminy poszczególnych etapów konkursu:

• Etap szkolny – 6 kwietnia 2016 r. godz. 10:00

• Etap międzyszkolny – 4 maja 2016 r. godz. 10:00

Osoby należy zgłaszać za pomocą strony internetowej do 4 kwietnia 2016 r.

Osoby chętne wziąć udział w konkursie proszę o zgłoszenie się do Katarzyny Rachwał.

 

 

Ferie 2016

 

-Galeria Zdjęć-

 

 

Dzień Superbohatera

 

 

5 lutego był dniem, w którym na korytarzach ZS w Godowej spotkać można było niezwykłe postacie. Byli to zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przebrani za superbohaterów, królowały zatem peleryny i maski. W tym dniu odbył się bowiem finał akcji profilaktycznej – „Jestem Superbohaterem – nie potrzebuję supermocy, mam je w sobie”. Stroje podkreślały moce drzemiące w noszących je osobach (stąd wśród superbohaterów mieliśmy m.in. kucharkę, piosenkarkę czy koszykarzy). Kto chciał, mógł wpisać swoje moce w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, na ścianie szkolnego korytarza. Podczas jednej z przerw, na sali gimnastycznej odtańczyliśmy wspólnie taniec do piosenki „Do you wanna be a superhero?”, zaś zwieńczeniem całego „superdnia” był emocjonujący mecz koszykówki uczniowie vs. nauczyciele i rodzice. W meczu pt. „Używki wyrzuć do kosza”, którego arbitrem był p. Lesław Maciaszkiewicz, uczniów reprezentowali: Martyna Gawron, Julia Ziobro, Andżelika Pawłowska, Andżelika Turoń, Bartosz Sękowski, Mateusz Piwowar, Sebastian Bara, Kamil Balawajder oraz Jakub Pałucki. Po drugiej stronie boiska stanęli: p. Bożena Kuźniar, p. Joanna Góra, p. Maria Czarnik, p. Wojciech Małek, p. Mirosław Czarnik, ks. Paweł Pietraszek oraz p. Jakub Soja. Po zaciętym meczu wygrała drużyna nauczycielsko-rodzicielska!!!!

-Galeria Zdjęć-   

Dzień Superbohatera

Dzień Superbohatera

Posted by Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej on 28 luty 2016
 

Akcja „Wyślij pączka do Afryki”
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej już po raz trzeci!

 

Przypominamy, że „Pączek dla Afryki” to ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację Kapucyni i Misje. Jej celem jest pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowej Afryki i Czadzie. Zebrane datki zostają przeznaczone na dokarmianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Akcja organizowana jest corocznie przy okazji tłustego czwartku. W tym roku jej hasło brzmi „Podziel się tym co lubisz”. Uczniowie naszej szkoły podzielili się na tyle hojnie, że udało nam się zebrać niemałą kwotę 405,95 zł!

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy! W sposób szczególny dziękujemy zaś osobom, które przekazały zakupione lub usmażone przez siebie pączki i chrust na tegoroczne przedsięwzięcie. Byli to: Bożena Kuźniar, Małgorzata Fiołek, Genowefa Gajda, Alicja Góra, Rada Rodziców kl. VI, Agata Ziobro, Katarzyna Paszek, Maria Sękowska, Janina Czarnik, Elżbieta Leśniak i Maria Czarnik.

 

 

 

„Młody obywatel - uczeń i prawnik”

· projekt realizowany jest w okresie - od września 2015 r. do czerwca 2016 r. przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej ze środków finansowanych Fundacji PZU otrzymanych w ramach konkursu „Z PZU po lekcjach” oraz gminy Strzyżów;

· celem projektu jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży w wieku 13-16 lat;

· w projekcie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Godowej, Zespołu Szkół w Grodzisku i Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej;

· w ramach projektu odbędą się :

- warsztaty prawne (25 godzin lekcyjnych);

- wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Rzeszowie - Załężu i Sądu Rejonowego w Rzeszowie;

- wyjazd edukacyjny do Warszawy;

- szkolenie edukacji prawnej dla nauczycieli;

- przygotowanie symulacji rozprawy sądowej;

 

Wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu „Młody obywatel - uczeń i prawnik”

Warsztaty prawne prowadzone przez pana Dawida Szczepankiewicza.


Wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Rzeszowie - Załężu i Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

Wywiad uczniów w radio Rzeszów

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/42438/mlody-obywatel-uczen-i-prawnik

 

 

 

Konkurs Pięknego Czytania
w klasach IV- VI

 

Dbałość o piękno języka ojczystego, popularyzacja książek i czytelnictwa, podobnie jak stworzenie możliwości prezentacji i rozwijania własnych umiejętności stanowiły główne cele Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej, który odbył się w piątek, 19 lutego 2016 roku w ramach akcji „Superbohater”.

Uczestnicy przez około 2 minuty czytali fragment powieści Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Do wystąpienia przygotowywali się przez 5 minut. Kolejność poszczególnych prezentacji ustalono drogą losowania.

Płynność i poprawność czytania, dykcję, intonację i ogólne wrażenie artystyczne oceniało jury w składzie: Wojciech Małek – dyrektor ZS w Godowej, Małgorzata Ochab nauczyciel języka polskiego, Paweł Banek – nauczyciel muzyki, Małgorzata Fiołek - bibliotekarz, Rafał Opoń – student drugiego roku szkoły aktorskiej SPOT w Krakowie oraz laureat szkolnego i uczestnik wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania 2014, Sebastian Bara.

Tytuły zwycięzców zdobyli: Filip Czarnik – I miejsce, Laura Turczyn – II miejsce, Daria Świerad – III miejsce.

Po ogłoszeniu wyników zebrani mieli przyjemność wysłuchać czytanego tekstu w interpretacji p. Rafała Oponia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

  -Galeria Zdjęć-

 

Warsztaty z ekomobilem dla uczniów

 

9 lutego 2016 r. Podkarpacki EkoMobil kolejny raz zajechał do naszej szkoły. Tym razem pod okiem trenerów nasi uczniowie z klasy IV i V brali udział w warsztatach laboratoryjnych z mikroskopowaniem. Młodsi uczniowie z klas 1-3 SP uczestniczyli w warsztatach JEŻ SWÓJ ZWIERZ. Motywem przewodnim warsztatów były jeże i to ich poznawaniu poświęcona była część zajęć. Dodatkowo podczas warsztatów omówione były inne tematy związane z gatunkami występującymi w sąsiedztwie człowieka.

 

-Galeria Zdjęć- 

Więcej…

 

Ferie 2016

DATA

godzina

Rodzaj inicjatywy

Imię i nazwisko nauczyciela

15.02.2016 r.

Poniedziałek

od 9:00

Dekanalny Turniej Piłki Nożnej liturgicznej Służby Ołtarza o puchar księdza Dziekana

ks. Paweł Pietraszek

18.02.2016 r.

Czwartek

8:30-11:30

Wyjazd na kręgle – klasa V

Magdalena Irzyk

9:30-11:00

Zajęcia z origami

Katarzyna Rachwał

19.02.2016 r.

Piątek

10:00-12:00

Konkurs pięknego czytania

 

od 9:00

Kartki wielkanocne – zajęcia plastyczne

 

22.02.2016 r.

Poniedziałek

wyjazd 9:00

Wyjazd klasowy (kl.6) – Park Trampolin

Joanna Góra

24.02.2016 r.

Środa

wyjazd 8:30

Wyjazd do kina

Katarzyna Rachwał

8:15-14:30

wyjazd kl.4 do Janczara w Pstrągowej

Katarzyna Paszek

od 9:00

Siatkówka dla młodzieży z Ruchu „Światło - Życie”

ks. Paweł Pietraszek

25.02.2016 r.

Czwartek

 od 10:00

Zajęcia plastyczne – kartki okolicznościowe wielkanocne

Małgorzata Zych

26.02.2016 r.

Piątek

11:00-13:00

Piłka siatkowa klasa I gimnazjum

Katarzyna Rachwał

 

 

 

Półfinał Wojewódzki Gimnazjady
w koszykówce chłopców

 

26 stycznia 2016 r. odbył się Półfinał Wojewódzki Gimnazjady w koszykówce chłopców. W turnieju oprócz drużyny z Godowej wystąpiły również drużyny z Krosna, Sanoka oraz Grabownicy.

Chłopcy z Godowej pod czujnym okiem trenera L. Maciaszkiewicza pokonali inne drużyny i awansowali do finału wojewódzkiego.

Wygrana naszej drużyny w zawodach oznacza bezpośredni awans do rozgrywek finałowych. W nagrodę nasi koszykarze otrzymali puchar ufundowany przez Starostę Brzozowskiego.

 Udział w zawodach wzięli:
-Sebastian Bara
-Kamil Balawajder
-Jakub Pałucki
-Daniel Zieliński
-Krystian Wilusz
-Jakub Wojnarowski
-Bartosz Sękowski
-Maksymilian Wojtaszek
-Kamil Moskal

 -Galeria Zdjęć-

Więcej zdjęć można zobaczyć również na stronie:
http://ry-sa.pl/final-wojewodzki-dla-godowej

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW


W sobotnie przedpołudnie, 30 stycznia 2016, uroczyście pożegnaliśmy magiczny czas kolędowania podczas kolejnego Noworocznego Spotkania Seniorów Godowej.

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Godowej przygotowali na tę okazję krótkie przedstawienie. Tym razem były to jasełka na wesoło, w których obok typowych postaci, takich jak diabły i anioły, wystąpili przedstawiciele różnych stanów i profesji. Scenki przeplatały kolędy w wersji instrumentalnej (skrzypce) i śpiewanej.

Po występie młodzieży na scenie pojawił się zespół Barwy jesieni prezentując piękne pastorałki i kolędy, a wśród nich również takie, które dziś już wielu nie są znane. Piękne stroje członków zespołu oraz ciekawy repertuar były, więc dla wszystkich obecnych ogromną atrakcją.

Nie zabrakło naturalnie czasu na wspólne kolędowanie i choć nasze spotkanie określane jest jako „Spotkanie Seniorów”, to śmiało można powiedzieć, że w rzeczywistości jest ono międzypokoleniowe. I chyba to właśnie jego największa wartość.

 -Galeria Zdjęć-

 

 

 Finał projektu w ramach
„Zaloguj się
 do działania”
 

 

Celem projektu „Zaloguj się do działania” było zrealizowanie własnej inicjatywy przez uczniów biorących udział w projekcie. Po kilku wspólnych spotkaniach zdecydowaliśmy, że najbardziej mieszkańców naszej miejscowości i nas uczniów połączy „Wieczór Filmowy”.

  15 stycznia 2016 roku odbył się w naszej szkole finał projektu w ramach „Zaloguj się do działania”. Podczas trwania „Wieczoru Filmowego” mieliśmy okazję oglądać pokaz filmu z festiwalu „KinoLub” pt. „Siostry Wampirki”. Po obejrzeniu filmu wszyscy mieliśmy okazję dyskutować wspólnie z panią Martą Żurek na temat obejrzanego filmu. Po zakończonej dyskusji chętne osoby mogły wziąć udział w warsztatach animacji poklatkowej.

Dla wszystkich podczas trwania Wieczoru Filmowego była dostępna Kawiarnia Filmowa, w której można było spędzić miło czas dyskutując między innymi o obejrzanym filmie.

Po zakończeniu warsztatów można było się przebrać w stroje filmowe. Zdjęcia podczas całego wydarzenia wykonywał fotograf Kuba Kowalski.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w zorganizowanym przez nas „Wieczorze Filmowym”.

 

-Galeria Zdjęć- 

 

Zarządzenie

 

 

Od października 2015 roku grupa uczennic i uczniów naszego Gimnazjum uczestniczy w projekcie mailowym „Das Bild der Anderen”.

 Die Teilnehmerliste

Die Mädchen:

Die Jungen:

1. Andżelika Fiołek
2. Izabella Pirga
3. Patrycja Chruniak
4. Sylwia Ziobro
5. Magdalena Sołtys
6. Wiktoria Gwiazda
7. Wiktoria Paszek
8. Izabella Fiołek
9. Paulina Ziobro
10. Julia Ziobro
11. Andżelika Pawłowska
12. Martyna Gawron
13. Anna Hajduk

1. Jakub Zamorski
2. Mateusz Piwowar
3. Bartosz  Sękowski

W listopadzie zawarliśmy znajomość i rozpoczęliśmy korespondencję z uczniami prywatnego gimnazjum Alkev w Stambule (Turcja)

 http://www.alkev.k12.tr/lise/egitim-ogretim/

 Dotychczas wymieniliśmy pierwsze maile, w których przedstawiliśmy siebie i nasze zainteresowania. Z niecierpliwością czekamy na kolejne listy od naszych nowych znajomych

Das Bild der Anderen" jest międzynarodowym projektem e-mailowym dla młodzieży rozpoczynającej i kontynuującej naukę języka niemieckiego.

Jego celem jest nie tylko motywowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym w sytuacjach naturalnych (pisanie listów, opowiadanie, stawianie pytań). Uczestniczący w projekcie młodzi ludzie mają ponad to okazję poznać swoich rówieśników, żyjących w innych krajach, innej kulturze, a przez to pogłębić własną tożsamość narodową i kulturową. 

Projekt "Das Bild der Anderen" został  w roku 2001 wyróżniony przez  eSchola  jako jeden spośród 100 najlepszych projektów  e-learningowych

 

 

Finał akcji „Szlachetna Paczka” w naszej szkole

Finał akcji „Szlachetna Paczka” w naszej szkole

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” (Jan Paweł II)

-Galeria Zdjęć-

Za nami kolejny – piąty już finał akcji „Szlachetna Paczka” w naszej szkole. Jak co roku serca darczyńców okazały się ogromne, dzięki czemu mogliśmy w pełni sprostać potrzebom wybranej przez nas Rodziny. Zebraliśmy ogromną ilość środków spożywczych, higienicznych i papierniczych, suma zebranych pieniędzy osiągnęła rekordową wysokość 2026,41zł*. Wszystkie ofiarowane i zakupione rzeczy udało nam się pomieścić w 14 sporych rozmiarów paczkach.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam skompletować paczkę. Do podziękowań dołączamy relację wolontariusza z doręczenia paczki oraz zdjęcia upominku, jaki otrzymaliśmy w podzięce od obdarowanej Rodziny.

Relacja wolontariusza:

Drogi Darczyńco,
razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro! 
Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki. Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.

Pani Lucyna była zszokowana ilością otrzymanych paczek, kiedy zobaczyła je już wszystkie ułożone w pokoju, zabrakło jej słów. Gdy otworzyliśmy już wszystkie 14 paczek pani Lucyna aż usiadła z wrażenia, podobnie zaniemówiły dzieci, córka Wiktoria z niedowierzaniem patrzyła a Dominika z radością się uśmiechała. Pani Lucyna była ogromnie wzruszona, ciągle powtarzała, że myślała, że dostanie tylko jedną paczkę a tu aż tyle? Na początku nieśmiało Pani Lucyna oglądała paczki, ale gdy poprosiliśmy córki, żeby je rozpakowały od razu rzuciła się w kierunku paczek i wtedy zaczęła się wspólna radość i okrzyki. Gdy zobaczyły buty, od razu je przymierzały. Następne paczki, w których znajdowały się plecaki do szkoły, sprawiły, że dziewczyny aż piszczały ze szczęścia. Pani Lucyna bardzo ucieszyła sie z kołder, poduszek i pościeli - "teraz będziemy mieć lepsze sny..." była też bardzo zaskoczona ogromną ilością środków czystości. Pani Lucyna po tym, jak zobaczyła paczkę z żywnością była zszokowana, że jest tego tak dużo - "gdzie ja to teraz wszystko zmieszczę?" Niesamowite było to, jak rodzina dzieliła się radością, otwierając prezenty! Wszyscy cieszyli się i żartowali między sobą i z nami, wolontariuszami. W pokoju wypełnionym szczelnie paczkami czuć było niezwykłą atmosferę głębokiego wzruszenia.

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:

Jestem bardzo wdzięczna Państwu za wybór właśnie tej rodziny, chęć pomocy i dobre serce. Ze swej strony chciałbym podziękować za współpracę przy przygotowaniu pomocy dla rodziny potrzebującej. Pragnę docenić Państwa zaangażowanie w przygotowanie paczki – widziałam, że rodzina przyjęła wszystko z radością i wdzięcznością.

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:

Pani Lucyna z rodziną z całego serca chce podziękować osobie (rodzina nie zna darczyńcy, więc nie wie, że paczkę robiła cała szkoła), która sprawiła im tak ogromną niespodziankę, do samego końca nie wiedzieliśmy ze w ogóle ktoś będzie chciał nam pomóc. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Pani Lucyna powiedziała ze choć nie wie kim jest darczyńca zawsze zostanie w ich sercach i otoczy go modlitwą!

*Zebrane pieniądze, w sumie 2026,41zł, przeznaczyliśmy odpowiednio na:

Zimowe obuwie dla dzieci – 505,55zł

Kołdry, pościel, ręczniki – 464,40zł

Artykuły spożywcze i środki czystości – 459,32zł

Plecaki szkolne – 149,90zł

Ubrania (dresy i bielizna) – 159,77zł

Artykuły szkolne – 136,44zł

Monitor (używany) – 70zł

Upominki (pozostała kwota) – przeszło 80zł

Wykaz zebranych produktów:

Środki spożywcze:

20 konserw mięsnych, 8 konserw rybnych, 8 kg cukru, 3 kg soli, ok. 10 kg makaronu, ok. 8l oleju, 4,5 kg ryżu, 1kg kaszy, 2l majonezu, 1kg mąki, 05, kg kaszy manny, 2 słoiki dżemu, 4 opakowania herbaty w torebkach i 1op. h. w granulkach, 0,5 kg kawy, 1 opakowanie kakao, 2x10 szt. kostek rosołowych, 4x200g koncentratu pomidorowego, 4 opakowania płatków śniadaniowych (3x czekoladowe i 1x cynamonowe), 1 duża musztarda, 1 duży keczup, 1 puszka masy krówkowej, 400g kremu orzechowego, 4x proszek do pieczenia, 5x cukier waniliowy, 1op. wiórków kokosowych, 10szt. budyniu, 12 jogurtów, słodycze: 2 op. cukierków z galaretką, 9 wafelków/batoników, 3x draże, 5czekolad, 4x ciastka, cukierki, 2 soczki w kartonie, 12szt. soku 330 ml, orzeszki w karmelu, czekoladki (5), 2x paluszki,

Środki higieniczne:

2 op. rękawiczek gumowych, 19 kostek mydła, ponad 8kg proszku do prania, 3l środków do toalet, 3l płynu do płukania, 1,5l płynu do naczyń, 1,5l płynu do podłóg, kapsułki do prania (ok. 700g), papier toaletowy 10 szt., chusteczki higieniczne 10szt., zmywaki kuchenne 10szt.

Artykuły szkolne:

Plastelina 12 kol., farby plakatowe 12 kol., piórnik z wyposażeniem, zestaw linijek, kredki 12szt.