Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Konkurs Pięknego Czytania

„Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie…w każdym przypadku skorzysta!” H. Sienkiewicz.

W bibliotece w Godowej 21 i 22 stycznia odbyły się eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania w Rzeszowie. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy licznie przystąpili do konkurencji. Zadaniem komisji było wyłonienie spośród 32 uczestników, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, trzech zwycięzców do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania.

Oceniano: płynność i bezbłędność czytanego tekstu oraz prawidłową dykcję i intonację. Zadanie członków komisji okazało się niełatwe, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim kunsztem czytelniczym. Uczniowie, po krótkim przygotowaniu, czytali wylosowany wcześniej fragment tekstu (z listy utworów konkursowych). W grupie zawodników z klas IV – VI szkoły podstawowej poziom czytelniczy był bardzo wyrównany, dlatego konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Powołana komisja, z panem dyrektorem i nauczycielkami języka polskiego na czele, wyłoniła zwycięzców:

1. Ania Malec z klasy I szkoły podstawowej

2. Laura Turczyn z klasy IV szkoły podstawowej

3. Sebastian Bara z klasy II gimnazjum

Laureaci po konkursie otrzymali książki, z których przygotowywać się będą do Etapu Międzyszkolnego, który odbędzie się w Rzeszowie.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW

W sobotę 17 stycznia 2015 r. pracownicy szkoły oraz biblioteki w Godowej wraz ze swoimi wychowankami mieli zaszczyt gościć w swoim gronie na corocznym spotkaniu przedstawicieli tutejszych Seniorów.

Wydarzenie to stało się już tradycją w naszej miejscowości.

Przybyli goście w radosnej atmosferze zasiedli za pięknie nakrytymi stołami, aby obejrzeć przygotowaną przez uczniów klasy szóstej inscenizację.

Tym razem nasi szkolni artyści zaprezentowali przedstawienie na motywach powieści Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. W nastrój refleksji wprowadził obecnych wiersz Ewy Wierzbińskiej „Jest taka noc” w interpretacji jednej z uczennic klasy szóstej.

Występ nagrodzono gromkimi brawami, a po nim rozpoczęło się wspólne kolędowanie przy akompaniamencie skrzypiec i akordeonu, przeplatane rozmowami i poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim gościom za wspólnie spędzony czas i już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie.

 

e-dziennik

Adres strony internetowej do dziennika elektronicznego:
http://www.dziennik.edu.pl

 

TESCO 2014

Zapraszamy do głosowania!

Rozpoczęło się głosowanie na filmy w ramach akcji Tesco dla Szkół - "Kulinarni odkrywcy"
Z naszej szkoły film przygotowali uczniowie KLASY VI, film można znaleźć pod adresem:
http://tescodlaszkol.pl?film=938
Nazwa zespołu "Godowiaczki"

Do zdobycia są interesujące i ciekawe nagrody dla szkoły.

Aby zagłosować trzeba założyć sobie konto na: http://www.tescodlaszkol.pl

Pamiętaj aby głosować raz na dzień na nasz film !!!

 

e-dziennik

Bardzo ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

 

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

(rządowy program „Wyprawka Szkolna 2014” reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2014 r. 

Pomoc finansową w postaci dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014”mogą otrzymać:

  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., czyli 539 zł na osobę w rodzinie,
  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza wyżej wymienione kryterium dochodowe ale w rodzinie występują uzasadnione przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, klęska żywiołowa, potrzeba ochrony wielodzietności. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów,
  • uczniowie niepełnosprawni,
  • uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szczegółowe informacje zawarte są w Informacji, sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2014” można odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać z naszej strony internetowej.

 Wniosek i informacje

 Więcej informacji na temat rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014” można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1303-rada-ministrow-przyjela-do-realizacji-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2014-r-wyprawka-szkolna

 

Mini Wyścig „Solidarności”

Mini Wyścig „Solidarności”

 

W dniu 5 lipca od godz. 11.30 do godz. 12.30 na Rynku w Strzyżowie w ramach 25 Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rozegrany zostanie Mini Wyścig „Solidarności”.

 

Zapisy na Mini Wyścig odbywają się w dniu wyścigu od godz. 10 do 11:20 na Rynku w Strzyżowie (będzie oznaczony namiot).

Dziecko musi przyjść z opiekunem prawnym, który złoży podpis wyrażający zgodę na udziału w wyścigu.

Wyścig jest dla dzieci do 12 lat, są 4 kategorie wiekowe z podziałem na chłopców i dziewczęta.

Każdy uczestnik musi posiadać swój rower i kask. Przewidziane są nagrody, dyplomy i medale.

 

Regulamin szczegółowy

 

 

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA - TERMINY

 

Egzamin teoretyczny
 dla osób, które jeszcze nie zaliczyły testu (ostatni przed wrześniem):

w czwartek 3 lipca 2014 r. o godz. 8:00


Egzamin praktyczny
dla osób, które zaliczyły test (na egzamin praktyczny można przyprowadzić swój rower):

I termin

W środę 9 lipca 2014 r. o godz. 8:00

II termin

W środę 23 lipca 2014 r. o godz. 8:00

 Na egzamin praktyczny proszę o przyniesienie podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) arkusza zaliczeń (tylko punkt 2), który można pobrać poniżej.

 

ARKUSZ ZALICZEŃ

 Katarzyna Rachwał

 

 

Procedury uzyskania karty rowerowej

w Szkole Podstawowej w Godowej

znajdują się:

http://zsgodowa.pl/karta-rowerowa.html  

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących
w Zespole Szkół im.
 Jana Pawła II w Godowej

w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej

 

Klasa I
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

Klasa II
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa III
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa IV
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa V
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa VI
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Godowej

 

Klasa I
Gimnazjum


[Pobierz]

Klasa II
Gimnazjum


[Pobierz]

Klasa III
Gimnazjum


[Pobierz]

 

 

Supertalent 2014

Godowa w konkursie „Supertalent”

 

15 maja 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie odbyła się VII edycja powiatowego międzyprzedmiotowego konkursu „Supertalen zorganizowanego pod patronatem Starosty Strzyżowskiego przez panią Ewę Worek - nauczycielkę języka polskiego w ZST w Strzyżowie. Jak co roku nie zabrakło i reprezentanta naszej szkoły. Tym razem był nim Franciszek Moskal, uczeń klasy III gimnazjum.

W rozgrywkach półfinałowych uczestnicy odpowiadali kolejno na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy. W rundzie pierwszej zawodnicy udzielali odpowiedzi na pytania w formie ustnej z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, w rundzie drugiej w formie pisemnej z nauk ścisłych: fizyki i matematyki a w rundzie trzeciej, wybierając pytanie przeciwnikowi, z przedmiotów humanistycznych: historii, języka polskiego oraz wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego).

Ku naszej ogromnej radości Franciszek zakwalifikował się do finału. Tu również musiał wykazać się ogromną wiedzą z różnych dziedzin nauki. Jako jedyny spośród finalistów bezbłędnie odpowiedział na pytanie z geografii, udowadniając, że nie są mu obce wszystkie pasma górskie w Polsce wraz z ich najwyższymi szczytami.

Zaledwie jeden punkt dzielił naszego ucznia od zdobycia tytułu ,,Supertalentu 2014 r.”, Franciszek zajął wysokie II miejsce, oddając wygraną reprezentantowi Gimnazjum w Wisniowej. Gratulujemy mu sukcesu i cieszymy się, że w murach naszej szkoły są tacy erudyci jak Franek.

M. Irzyk

 

19 maja 2014 r. DZIEŃ SPORTU – DZIEŃ DZIECKA

(W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU)

Godziny

Kl. I

Kl. II

Kl. III

8.00-8.45

HALA – zajęcia sportowe

(R. Balicka, J. Soja, A. Góra, Z. Flaga, E. Szczęch)

8.50-9.35

9.50-10.35

Gry i zabawy – A. Góra

Gry i zabawy – Z. Flaga

Gry i zabawy – E. Szczęch

10.50-12.00

Gry i zabawy – A. Góra

Gry i zabawy – Z. Flaga

j. angielski – J. Góra

12.00-15.15

Zajęcia świetlicowe

M. Midura

 

Godziny

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

8.00-8.45

I grupa KARAOKE (świetlica) – J. Góra

II grupa

Tenis stołowy (korytarz) –

M. Czarnik

Gry planszowe – K. Rachwał

Film/gry –

K. Michoń

8.50-9.35

KALAMBURY/GRY PLANSZOWE (świetlica) –

M. Czarnik, J. Góra

Gry planszowe/ Tenis stołowy–

K. Rachwał

Film/gry –

K. Michoń

9.50-10.35

HALA – zajęcia sportowe

J. Soja

10.50-11.35

 

Godziny

I gimnazjum

II gimnazjum

III gimnazjum

9.50-10.35

Film – A. Dyka (świetlica)

Spacer/film –

K. Paszek

10.50-11.35

Film – A. Dyka (świetlica)

Spacer/film –

K. Paszek

11.50-12.35

HALA – zajęcia sportowe

L. Maciaszkiewicz

Uczestnicy wyznaczeni

do Testu Coopera –

wyjazd do Strzyżowa

J. Soja

12.50-13.35

 

 

Polska Biega

 

Edukacja filmowa w gimnazjum

Edukacja filmowa w gimnazjum

Znaczenie filmu w dydaktyce doceniono już w XX wieku, traktując dzieło filmowe jako narzędzie, które nie tylko wzbogaca i uatrakcyjnia tok lekcji, lecz także pomaga uczniowi zrozumieć świat, poznawać obce kultury, pokonywać ograniczenia czasu i przestrzeni.

Aby w pełni zrealizować podstawę programową, uwzględniającą elementy edukacji filmowej, uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję obejrzeć najnowszą ekranizację ,,Kamieni na szaniec”, powieści Aleksandra Kamińskiego, która od lat zaliczana jest do kanonu lektur szkolnych. W tym celu 1 kwietnia 2014 r. udali się, pod opieką nauczycieli (M. Irzyk, K. Paszek, K. Rachwał), do kina Helios w Rzeszowie. Większość naszych gimnazjalistów miała okazję po raz pierwszy zobaczyć to nowoczesne kino, znajdujące się na terenie Galerii Rzeszów. Na niektórych wrażenie zrobiły już drzwi obrotowe, prowadzące do multipleksu, na innych liczba stoisk sklepowych, ale największym powodzeniem cieszyły się fast foody, w które nasi uczniowie postanowili zaopatrzyć się jeszcze przed rozpoczęciem seansu filmowego. Niezaplanowaną atrakcją było też przypadkowe spotkanie w kinie Krzysztofa Ignaczaka - Libero Asseco Resovii Rzeszów. Swoją radość z tego spotkania nie kryły uczennice II gimnazjum, które są zagorzałymi fankami naszych siatkarzy. Wreszcie wszyscy zainteresowani filmem zajęli swoje miejsca w sali kinowej.

,,Kamienie na szaniec” to najnowsza realizacja Roberta Glińskiego, reżysera znanego z takich filmów jak ,,Wszystko, co najważniejsze…”, ,,Cześć, Tereska”. Na początku jednak była książka zajmująca szczególną pozycję w kanonie lektur, przywołująca bowiem tragiczne wydarzenia z historii Polski, stawiająca czytelnika wobec trudnych pytań, m.in. o gotowość do walki w obronie ojczyzny, o zapłacenie najwyższej ceny w obronie kraju. Przeniesiona na ekran poruszająca opowieść sprzed 70 lat o losach Rudego, Zośki i Alka charakteryzuje się zaskakująco nowoczesną narracją i czytelnym dla widza sposobem opowiadania. To film trudny i przejmujący, lecz w tym tkwi jego siła - skłania odbiorcę do myślenia, jest też ważnym głosem w dyskusji nie tylko o czasach minionych, lecz także o Polsce współczesnej, o patriotyzmie i przyjaźni.

Film okazał się źródłem wielu cennych przeżyć, wzruszeń . Przybliżył uczniom naszej szkoły tło historyczne wydarzeń z czasów II wojny światowej. Szczególną uwagę przykuły zdjęcia autorstwa Pawła Edelmana, polskiego operatora filmowego nominowanego do Oscara za zdjęcia do ,,Pianisty”. Niektórzy uczniowie czuli niedosyt związany z okrojoną rolą Alka, który z postaci pierwszoplanowej, w filmie, stał się postacią drugoplanową. Najwięcej trudności w interpretacji przysporzyła gimnazjalistom ostatnia scena, w której Zośka staje twarzą w twarz ze swoim, równie niewinnym co on, rówieśnikiem, służącym we wrogiej armii. Ale z tym problemem zmierzą się oni już na najbliższej lekcji języka polskiego.

M. Irzyk

 

Święto poezji w naszej szkole

Święto poezji w naszej szkole

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Godowej jest imprezą cykliczną, od 2005 r. odbywającą się każdego roku. Jego celem jest popularyzowanie piękna i wartości poezji, wychowanie w duchu umiłowania piękna języka ojczystego.

Dla recytatorów udział w konkursie to źródło wielu pozytywnych i pięknych wzruszeń oraz przeżyć. Tygodnie pracy z nauczycielem nad interpretacją tekstu literackiego pozwalają przełamać w sobie nieśmiałość, uwrażliwić się na piękno poezji, nauczyć przeżywania tekstu poetyckiego. Udział w konkursie to również doskonała okazja do wzmocnienia wiary w możliwości i zdolności ucznia. Efekty pracy nad tekstem są na ogół dla uczniów źródłem ogromnej satysfakcji. Tym z nich, którzy jedynie obserwują konkursowe zmagania, dostarczają one ciekawych przeżyć estetycznych, są okazją do kontaktu ze sztuką, do obcowania z którą nie mają na co dzień zbyt wielu okazji.

Dziś za nami już dziewięć lat, dziewięć konkursów. Pierwszy z nich odbył się wiosną 2005 roku. Nosił wówczas nazwę Międzyszkolnego Konkursu Współczesnej Poezji Religijnej. Jego pomysłodawcami i organizatorami byli ówczesny dyrektor szkoły, pan Waldemar Góra, grono pedagogiczne, a w szczególności nauczyciele poloniści, pani Joanna Moskal oraz pan Mirosław Wolff. Było to ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. W jego organizację chętnie włączyli się nauczyciele i inni pracownicy placówki, uczniowie oraz ich rodzice.

Od początku byli z nami, jako członkowie jury, pani Zdzisława Górska, pan Adam Kluska oraz pan Mirosław Czarnik, którym w tym miejscu pragniemy szczerze podziękować nie tylko za poświęcony czas, ale przede wszystkim za przyjęcie na siebie trudu oceny uczestników. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa uznania, a nawet podziwu. Z pewnością dla niejednego z recytatorów miały nie mniejszą wartość niż laur zwycięzcy.

W tym roku, 21 marca, świętowaliśmy jubileusz, okrągłe dziesięć lat od dnia pierwszego konkursu recytatorskiego. Ten dzień był wyjątkowy. Dopisali zaproszeni goście, uczestnicy konkursu oraz laureaci poprzednich jego edycji. Mogliśmy podziwiać występ wokalny Jolanty Margańskiej, czterokrotnej laureatki I miejsca, a także anglojęzyczny występ Rafała Oponia, który trzykrotnie stawał na podium w Godowej. Ponadto czas oczekiwania na recytację uczestników konkursu umilały nam utwory muzyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły, Daniela Zielińskiego i Natalii Zielińskiej oraz mini recital zespołu PRAY z Dobrzechowa.

 

M. Ochab, M. Irzyk 

 

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

21.03.2014 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

Ks. dr Jan Wolak

Adam Kluska

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

 

I miejsce     - Eryk Oliwa – SP nr 1 Strzyżów

Ex aequo II miejsce

II miejsce    - Zofia Oliwa – SP nr 1 Strzyżów

II miejsce    - Patrycja Chruniak – ZS Godowa

III miejsce - Aleksandra Kasprzak – ZS Wysoka Strzyżowska

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Julia Wójcik – SP 1 Strzyżów

Klaudia Chruniak – ZS Godowa

 

W kategorii gimnazjów

 

I miejsce     - Justyna OssowskaMZS Strzyżów

II miejsce    - Aleksandra Ziobro – ZS Godowa

III miejsce - Adrianna WójtowiczMZS Strzyżów

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Franciszek Moskal – ZS Godowa

Dorota Stawarz – ZS Dobrzechów


-Galeria Zdjęć- 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego

ShoutBox
Musisz być zalogowany, by móc pisać