Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

KONCERT
DLA SYLWII MAKUCH

ZAPRASZAMY NA SPECJALNY KONCERT CHARYTATYWNY, W TRAKCIE KTÓREGO BĘDĄ ZBIERANE PIENIĄDZE PRZEZNACZONE DLA SYLWII MAKUCH NA PRZESZCZEP PŁUC. 

KONCERT ODBĘDZIE SIĘ 26 KWIETNIA 2015 R., O GODZINIE 17.00 NA HALI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ.

 SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

 

 

POMAGAMY SYLWII

 

 Sylwia ma 16 lat i od urodzenia choruje na nieuleczalną chorobę, jaką jest mukowiscydoza. Jej płuca, wątroba i trzustka w znacznej części są wyniszczone. Często choruje na zapalenie płuc, a to wiąże się z pobytami w szpitalu. Od trzech miesięcy ciągle korzysta z tlenu, bo jej płuca nie są w stanie dotlenić organizmu. Wymaga ciągłej rehabilitacji i podawania leków. Obecnie jest objęta opieką domowego hospicjum.

Jedynym ratunkiem dla Sylwii jest przeszczep płuc, który może odbyć się w klinice w Niemczech. Koszty zabiegu znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziców, dlatego zwracają się oni do ludzi dobrej woli o wsparcie.

 

  

Sylwii można pomóc:

  • dokonując wpłaty na numer konta:

PKO BP SA O/Rabka 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem Sylwia Makuch 

  • wpłacając swój 1% podatku :

konto bankowe: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

tytuł wpłaty: Makuch Sylwia

KRS 0000064892

cel szczegółowy: 401/123//10 Makuch Sylwia 

 

 

 

 

Podwórko - NIVEA

Podwórko - NIVEA

www.nivea.pl/podworko

Gmina Strzyżów przystąpiła do konkursu organizowanego przez markę Nivea, która ufunduje w całej Polsce 40 niepowtarzalnych placów zabaw. Do plebiscytu zgłoszona została lokalizacja przy ul. 700-lecia w Strzyżowie.

Od 1 kwietnia rozpoczęło się internetowe głosowanie, które potrwa do 30 kwietnia. W pierwszej turze wyłonione zostanie pierwszych 20 lokalizacji. W drugiej zaś, która potrwa od 1 do 31 maja br., wybranych zostanie kolejnych 20 zwycięzców.

 

 

Europa od kuchni

projekt klasy II gimnazjum

 W tym roku my, uczniowie klasy II gimnazjum podjęliśmy się realizacji projektu gimnazjalnego pt. "Europa od kuchni" . Naszym zadaniem jest zrealizowanie książki kucharskiej w trzech językach tj. w j. polskim, j. angielskim oraz j. niemieckim, która będzie zawierała kilka przepisów na najpopularniejsze potrawy z wybranych przez nas państw Europy. Przewidzieliśmy również kilka spotkań w charakterze warsztatów kulinarnych, na których przyrządzone zostaną wybrane potrawy. Będziemy również prowadzić bloga internetowego.

Oto link: http://fooodlog.blogspot.com/

Uczniowie klasy II gimnazjum

 

Zapraszamy do głosowania!


Rozpoczęło się głosowanie na Gazetkę szkolną w ramach akcji Tesco dla Szkół - "Kulinarni odkrywcy"
Z naszej szkoły Gazetkę przygotowali uczniowie KLASY VI
http://tescodlaszkol.pl/tesco/meta/image/10895.html
Nazwa zespołu "Godowiaczki"

Do zdobycia są interesujące i ciekawe nagrody dla szkoły.

Pamiętaj aby głosować raz na dziennie!!!
Dziękujemy za głosy

 

NABÓR DO
I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej

Karty zgłoszenia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej

dostępne są w sekretariacie szkoły.

Przypominam, że w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich (ur. 2008 r.) oraz 6-letnich (ur. 2009 r.)  

W przypadku zamieszkania dziecka poza obwodem Szkoły Podstawowej

w Godowej rodzic zobowiązany jest złożyć wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu (wniosek również jest dostępny w sekretariacie).

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Godowej

Karta zgłoszenia dziecka 6/7 letniego do Szkoły Podstawowej w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Godowej

 

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. trwają zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Godowej.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są w sekretariacie szkoły i u nauczycieli na salach przedszkolnych.

Przypominamy również, że w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obejmuje wszystkie dzieci 5-letnie (ur. 2010 r.)  

Rodzice 5-latków również składają wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.


PLIKI DO POBRANIA:

Zasady przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego w Godowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Godowej
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Godowej

 

 

Konkurs Pięknego Czytania

„Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie…w każdym przypadku skorzysta!” H. Sienkiewicz.

W bibliotece w Godowej 21 i 22 stycznia odbyły się eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania w Rzeszowie. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy licznie przystąpili do konkurencji. Zadaniem komisji było wyłonienie spośród 32 uczestników, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, trzech zwycięzców do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania.

Oceniano: płynność i bezbłędność czytanego tekstu oraz prawidłową dykcję i intonację. Zadanie członków komisji okazało się niełatwe, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim kunsztem czytelniczym. Uczniowie, po krótkim przygotowaniu, czytali wylosowany wcześniej fragment tekstu (z listy utworów konkursowych). W grupie zawodników z klas IV – VI szkoły podstawowej poziom czytelniczy był bardzo wyrównany, dlatego konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Powołana komisja, z panem dyrektorem i nauczycielkami języka polskiego na czele, wyłoniła zwycięzców:

1. Ania Malec z klasy I szkoły podstawowej

2. Laura Turczyn z klasy IV szkoły podstawowej

3. Sebastian Bara z klasy II gimnazjum

Laureaci po konkursie otrzymali książki, z których przygotowywać się będą do Etapu Międzyszkolnego, który odbędzie się w Rzeszowie.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW

W sobotę 17 stycznia 2015 r. pracownicy szkoły oraz biblioteki w Godowej wraz ze swoimi wychowankami mieli zaszczyt gościć w swoim gronie na corocznym spotkaniu przedstawicieli tutejszych Seniorów.

Wydarzenie to stało się już tradycją w naszej miejscowości.

Przybyli goście w radosnej atmosferze zasiedli za pięknie nakrytymi stołami, aby obejrzeć przygotowaną przez uczniów klasy szóstej inscenizację.

Tym razem nasi szkolni artyści zaprezentowali przedstawienie na motywach powieści Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. W nastrój refleksji wprowadził obecnych wiersz Ewy Wierzbińskiej „Jest taka noc” w interpretacji jednej z uczennic klasy szóstej.

Występ nagrodzono gromkimi brawami, a po nim rozpoczęło się wspólne kolędowanie przy akompaniamencie skrzypiec i akordeonu, przeplatane rozmowami i poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim gościom za wspólnie spędzony czas i już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie.

 

e-dziennik

Adres strony internetowej do dziennika elektronicznego:
http://www.dziennik.edu.pl

 

TESCO 2014

Zapraszamy do głosowania!

Rozpoczęło się głosowanie na filmy w ramach akcji Tesco dla Szkół - "Kulinarni odkrywcy"
Z naszej szkoły film przygotowali uczniowie KLASY VI, film można znaleźć pod adresem:
http://tescodlaszkol.pl?film=938
Nazwa zespołu "Godowiaczki"

Do zdobycia są interesujące i ciekawe nagrody dla szkoły.

Aby zagłosować trzeba założyć sobie konto na: http://www.tescodlaszkol.pl

Pamiętaj aby głosować raz na dzień na nasz film !!!

 

e-dziennik

Bardzo ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

 

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

(rządowy program „Wyprawka Szkolna 2014” reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2014 r. 

Pomoc finansową w postaci dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014”mogą otrzymać:

  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., czyli 539 zł na osobę w rodzinie,
  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza wyżej wymienione kryterium dochodowe ale w rodzinie występują uzasadnione przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, klęska żywiołowa, potrzeba ochrony wielodzietności. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów,
  • uczniowie niepełnosprawni,
  • uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szczegółowe informacje zawarte są w Informacji, sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2014” można odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać z naszej strony internetowej.

 Wniosek i informacje

 Więcej informacji na temat rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014” można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1303-rada-ministrow-przyjela-do-realizacji-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2014-r-wyprawka-szkolna

 

Mini Wyścig „Solidarności”

Mini Wyścig „Solidarności”

 

W dniu 5 lipca od godz. 11.30 do godz. 12.30 na Rynku w Strzyżowie w ramach 25 Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rozegrany zostanie Mini Wyścig „Solidarności”.

 

Zapisy na Mini Wyścig odbywają się w dniu wyścigu od godz. 10 do 11:20 na Rynku w Strzyżowie (będzie oznaczony namiot).

Dziecko musi przyjść z opiekunem prawnym, który złoży podpis wyrażający zgodę na udziału w wyścigu.

Wyścig jest dla dzieci do 12 lat, są 4 kategorie wiekowe z podziałem na chłopców i dziewczęta.

Każdy uczestnik musi posiadać swój rower i kask. Przewidziane są nagrody, dyplomy i medale.

 

Regulamin szczegółowy

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego

ShoutBox
Musisz być zalogowany, by móc pisać