Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

FERIE ZIMOWE 2015

FERIE ZIMOWE 2015

W czasie ferii zaplanowane są wyjazdy między innymi do kina w Rzeszowie, informacje dostępne są u wychowawców klas.

Jest również możliwość skorzystania z oferty Gminy Strzyżów (po zebraniu się

kilkuosobowej grupy jest możliwość wyjazdu ze szkoły).

OFERTA GMINY STRZYŻÓW NA FERIE ZIMOWE

 

Wywiadówka

Ogłoszenie

 W środę, 28 stycznia 2015 r. o godz. 17:30 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

Bal karnawałowy - Przedszkole

 

 

e-dziennik

Adres strony internetowej do dziennika elektronicznego:
http://www.dziennik.edu.pl

 

TESCO 2014

Zapraszamy do głosowania!

Rozpoczęło się głosowanie na filmy w ramach akcji Tesco dla Szkół - "Kulinarni odkrywcy"
Z naszej szkoły film przygotowali uczniowie KLASY VI, film można znaleźć pod adresem:
http://tescodlaszkol.pl?film=938
Nazwa zespołu "Godowiaczki"

Do zdobycia są interesujące i ciekawe nagrody dla szkoły.

Aby zagłosować trzeba założyć sobie konto na: http://www.tescodlaszkol.pl

Pamiętaj aby głosować raz na dzień na nasz film !!!

 

e-dziennik

Bardzo ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

 

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

ZMIANA PLANU LEKCJI!!!

Nowy plan lekcji obowiązuje
od 8 września 2014 r.

Nowy plan dostępny tutaj:
www.zsgodowa.pl/plan-lekcji.html

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

(rządowy program „Wyprawka Szkolna 2014” reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2014 r. 

Pomoc finansową w postaci dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014”mogą otrzymać:

  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., czyli 539 zł na osobę w rodzinie,
  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. II-III i VI szkoły podstawowej oraz w kl. III ponadgimnazjalnej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza wyżej wymienione kryterium dochodowe ale w rodzinie występują uzasadnione przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, klęska żywiołowa, potrzeba ochrony wielodzietności. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów,
  • uczniowie niepełnosprawni,
  • uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szczegółowe informacje zawarte są w Informacji, sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2014” można odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać z naszej strony internetowej.

 Wniosek i informacje

 Więcej informacji na temat rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2014” można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1303-rada-ministrow-przyjela-do-realizacji-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2014-r-wyprawka-szkolna

 

Mini Wyścig „Solidarności”

Mini Wyścig „Solidarności”

 

W dniu 5 lipca od godz. 11.30 do godz. 12.30 na Rynku w Strzyżowie w ramach 25 Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rozegrany zostanie Mini Wyścig „Solidarności”.

 

Zapisy na Mini Wyścig odbywają się w dniu wyścigu od godz. 10 do 11:20 na Rynku w Strzyżowie (będzie oznaczony namiot).

Dziecko musi przyjść z opiekunem prawnym, który złoży podpis wyrażający zgodę na udziału w wyścigu.

Wyścig jest dla dzieci do 12 lat, są 4 kategorie wiekowe z podziałem na chłopców i dziewczęta.

Każdy uczestnik musi posiadać swój rower i kask. Przewidziane są nagrody, dyplomy i medale.

 

Regulamin szczegółowy

 

 

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA - TERMINY

 

Egzamin teoretyczny
 dla osób, które jeszcze nie zaliczyły testu (ostatni przed wrześniem):

w czwartek 3 lipca 2014 r. o godz. 8:00


Egzamin praktyczny
dla osób, które zaliczyły test (na egzamin praktyczny można przyprowadzić swój rower):

I termin

W środę 9 lipca 2014 r. o godz. 8:00

II termin

W środę 23 lipca 2014 r. o godz. 8:00

 Na egzamin praktyczny proszę o przyniesienie podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) arkusza zaliczeń (tylko punkt 2), który można pobrać poniżej.

 

ARKUSZ ZALICZEŃ

 Katarzyna Rachwał

 

 

Procedury uzyskania karty rowerowej

w Szkole Podstawowej w Godowej

znajdują się:

http://zsgodowa.pl/karta-rowerowa.html  

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących
w Zespole Szkół im.
 Jana Pawła II w Godowej

w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej

 

Klasa I
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

Klasa II
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa III
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa IV
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa V
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa VI
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Godowej

 

Klasa I
Gimnazjum


[Pobierz]

Klasa II
Gimnazjum


[Pobierz]

Klasa III
Gimnazjum


[Pobierz]

 

 

Supertalent 2014

Godowa w konkursie „Supertalent”

 

15 maja 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie odbyła się VII edycja powiatowego międzyprzedmiotowego konkursu „Supertalen zorganizowanego pod patronatem Starosty Strzyżowskiego przez panią Ewę Worek - nauczycielkę języka polskiego w ZST w Strzyżowie. Jak co roku nie zabrakło i reprezentanta naszej szkoły. Tym razem był nim Franciszek Moskal, uczeń klasy III gimnazjum.

W rozgrywkach półfinałowych uczestnicy odpowiadali kolejno na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy. W rundzie pierwszej zawodnicy udzielali odpowiedzi na pytania w formie ustnej z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, w rundzie drugiej w formie pisemnej z nauk ścisłych: fizyki i matematyki a w rundzie trzeciej, wybierając pytanie przeciwnikowi, z przedmiotów humanistycznych: historii, języka polskiego oraz wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego).

Ku naszej ogromnej radości Franciszek zakwalifikował się do finału. Tu również musiał wykazać się ogromną wiedzą z różnych dziedzin nauki. Jako jedyny spośród finalistów bezbłędnie odpowiedział na pytanie z geografii, udowadniając, że nie są mu obce wszystkie pasma górskie w Polsce wraz z ich najwyższymi szczytami.

Zaledwie jeden punkt dzielił naszego ucznia od zdobycia tytułu ,,Supertalentu 2014 r.”, Franciszek zajął wysokie II miejsce, oddając wygraną reprezentantowi Gimnazjum w Wisniowej. Gratulujemy mu sukcesu i cieszymy się, że w murach naszej szkoły są tacy erudyci jak Franek.

M. Irzyk

 

19 maja 2014 r. DZIEŃ SPORTU – DZIEŃ DZIECKA

(W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU)

Godziny

Kl. I

Kl. II

Kl. III

8.00-8.45

HALA – zajęcia sportowe

(R. Balicka, J. Soja, A. Góra, Z. Flaga, E. Szczęch)

8.50-9.35

9.50-10.35

Gry i zabawy – A. Góra

Gry i zabawy – Z. Flaga

Gry i zabawy – E. Szczęch

10.50-12.00

Gry i zabawy – A. Góra

Gry i zabawy – Z. Flaga

j. angielski – J. Góra

12.00-15.15

Zajęcia świetlicowe

M. Midura

 

Godziny

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

8.00-8.45

I grupa KARAOKE (świetlica) – J. Góra

II grupa

Tenis stołowy (korytarz) –

M. Czarnik

Gry planszowe – K. Rachwał

Film/gry –

K. Michoń

8.50-9.35

KALAMBURY/GRY PLANSZOWE (świetlica) –

M. Czarnik, J. Góra

Gry planszowe/ Tenis stołowy–

K. Rachwał

Film/gry –

K. Michoń

9.50-10.35

HALA – zajęcia sportowe

J. Soja

10.50-11.35

 

Godziny

I gimnazjum

II gimnazjum

III gimnazjum

9.50-10.35

Film – A. Dyka (świetlica)

Spacer/film –

K. Paszek

10.50-11.35

Film – A. Dyka (świetlica)

Spacer/film –

K. Paszek

11.50-12.35

HALA – zajęcia sportowe

L. Maciaszkiewicz

Uczestnicy wyznaczeni

do Testu Coopera –

wyjazd do Strzyżowa

J. Soja

12.50-13.35

 

 

Polska Biega

 
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego

ShoutBox
Musisz być zalogowany, by móc pisać