Copyright 2019 - Custom text here

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Godowej w dniach 1-08 marca 2019 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 marca do 1 kwietnia 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 4 kwietnia 2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 5-12 kwietnia 2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z: Zarządzenie Nr 34/18

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Godowej na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie rodziców potwierdzające spełnianie kryterium samorządowego dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o odległości do przedszkola

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka


 

f t g m