Copyright 2019 - Custom text here

Kadra Szkoły

Dyrektor szkoły - mgr Małek Wojciech

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Banek Paweł - muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Czarnik Maria – pedagog, plastyka

mgr Dyka Anna - język polski, wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Fąfara Mariusz - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Flaga Zofia - edukacja wczesnoszkolna

mgr Góra Alicja - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Góra Joanna - język angielski

mgr Irzyk Magdalena - język polski, logopeda

mgr Maciaszkiewicz Lesław - wychowanie fizyczne

mgr Małek Wojciech - matematyka

mgr Michoń Krystyna - chemia, matematyka

mgr Midura Marta - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy

mgr Ochab Małgorzata - język polski, język niemiecki

mgr Paszek Katarzyna - biologia, przyroda, język angielski

mgr inż. Rachwał Katarzyna – fizyka, technika, informatyka, plastyka

mgr Soja Jakub - wychowanie fizyczne, geografia

mgr Szczęch Ewa - edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Rzeszut Czesław - religia

 

Nauczyciele -Przedszkole:

licencjat Grażyna Bara

mgr Anna Rachwał

mgr Bożena Kuźniar

f t g m