Copyright 2019 - Custom text here

MATERIAŁY DO POBRANIA DLA RODZICÓW

 

Dzień Bezpiecznego Internetu-ulotka


Jak pomóc dziecku w nauce


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU


Zasady zwalniania z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego uczniów
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

1. Zwolnienie z wnoszenia opłat może być przyznane na pisemną prośbę (zał.1)
- rodzica/opiekuna prawnego,
- wychowawcy,
- pedagoga szkolnego.
2. Podstawą do udzielenia zwolnienia może być:
a) długotrwała choroba dziecka wymagająca kosztownego leczenia,
b) przypadki losowe,
c) trudna sytuacja materialna,
d) sytuacja, gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci objętych obowiązkową
edukacją szkolną - zwolnienie przysługuje trzeciemu i kolejnemu dziecku (pod warunkiem,
że dzieci realizujące obowiązek szkolny poza ZS w Godowej nie korzystają ze zwolnienia
z ubezpieczenia),
e) decyzja dyrektora szkoły dotycząca indywidualnego przypadku.
3. W pierwszej kolejności zwolnienie otrzymują uczniowie, którzy nie korzystają z innej formy pomocy socjalnej.
4. O zwolnieniu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy lub pedagoga.
5. Zasady zwalniania z wnoszenia opłat zostały uzgodnione z Radą Rodziców.

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków (zał.1)


 Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie

Linki do katalogu bezpiecznych aplikacji mobilnych: http://www.sieciaki.pl/e12c8394110fefb57c829f59f7769989/.

Dla zainteresowanych linki do filmów instruktażowych w jaki sposób ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści na urządzeniach mobilnych:

(android) https://www.youtube.com/watch?v=K8--mztOu9s,

(ios) https://www.youtube.com/watch?v=tj7XOimLugU,

(windows7) https://www.youtube.com/watch?v=8EVl2JT8bhY;

Ponadto informujemy, że Fundacja Orange stworzyła dla rodziców bezpłatny kurs internetowy, w którym można znaleźć wiele ważnych porad o tym, jak chronić swoje dzieci w internecie, na co zwrócić uwagę i jak unikać zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii przez najmłodszych. Kurs dostępny pod adresem https://fundacja.orange.pl/kurs/


 

f t g m