Copyright 2019 - Custom text here

W roku szk. 2019/2020 samorząd powiatowy w Strzyżowie przygotował 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:

  • program dopłat do biletów miesięcznych,
  • stypendium naukowe dla uczniów z wysoką średnią.

Poniżej informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o wymienione formy wsparcia.

Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

Regulamin Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

Wniosek o przyznanie stypendium

Deklaracja woli uczestnictwa w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych


 

f t g m