Strona projektu: http://www.pierwszaki.eu

 

W roku szkolnym 2008/2009 przygotowano dla szkół projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego założeniem było rozwijanie inteligencji każdego pierwszoklasisty w myśl zasady – każde dziecko jest zdolne. Pracując więc na silnie rozwiniętej inteligencji dziecka, rozwija się jego słabe strony.
      Projekt ten w naszej szkol jest realizowany przez trzy kolejne lata w klasach I Szkoły Podstawowej.

ROK  SZKOLNY:

2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 dzięki pani Reginie Kaniewskiej także uczniowie naszej szkoły włączyli się w ten projekt, aktywnie go realizując i kierując się hasłem: „Przyrodę lubimy, chronimy, podziwiamy”. Razem założyli Akademię Przyrody i uczestniczyli w zajęciach mających ciekawą, oryginalną formułę oraz daleko wykraczających poza suchą teorię. Aby być bliżej przyrody i bardziej ją poznać, udali się do szkółki drzew leśnych w Godowej, zwiedzili wystawę przyrodniczą w Nadleśnictwie w Strzyżowie. Poza tym zadawali tysiące pytań podczas zorganizowanych przez panią Kaniewską spotkań z leśniczym, ekologiem i myśliwym. Dopełnieniem zajęć w ramach Akademii Przyrody był wyjazd na przedstawienie wrocławskiego teatru pt. „Kwiat paproci”.

Zakończenie I etapu projektu odbyło się 18 grudnia 2009r. w sali nr 1 w naszej szkole. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: pan burmistrz Waldemar Góra, dyrektor Wojciech Małek, oraz najważniejsi – rodzice pierwszoklasistów, mieli okazję (przy ciastku i herbacie) zobaczyć uczniów przedstawiających ośrodki zainteresowań, w których pracowali. Nagrodą za ich zaangażowanie były dyplomy „Młodego Przyrodnika”, które zostały im wręczone przez pana burmistrza Waldemara Górę oraz panią Reginę Kaniewską. Także rodzice nie opuścili murów szkoły z pustymi rękami, dzieci – z wyrazem dumy i zadowolenia na twarzy – podarowały swoim rodzicom samodzielnie wykonane kartki z logo grupy, do której należały.

 

 2009/2010

Od 1 lutego do 16 czerwca 2010 r. trwał drugi etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Realizowało go 22 uczniów klasy pierwszej. Pracę z dziećmi prowadzone były podczas lekcji obowiązkowych oraz dwa razy w tygodniu na dwugodzinnych zajęciach dodatkowych. Założeniami projektu zostali zapoznani rodzice na spotkaniu. Sala w której uczyła się klasa I, różniła się od innych dużą ilością zgromadzonych w niej kolorowych pomocy, które były podzielone na trzy ośrodki zainteresowań oraz dekoracją wykonaną przez uczniów zgodnie z hasłem projektu „Trzymaj formę”. Dzieci bawiąc się ćwiczyły równocześnie aktywność obu półkul mózgowych. Wykorzystywały inteligencję wiodące do rozwijania inteligencji słabiej rozwiniętych.
     Drugi etap zakończył się 16 czerwca 2010 r. pokazem efektów pracy. Prezentacja w której uczestniczyli dyrektor szkoły mgr Wojciech Małek, pani mgr Alicja Góra i pani Regina Kaniewska oraz rodzice, składała się z dwóch części.
      W pierwszej dzieci przedstawiły główne założenia projektu i dokonywały prezentacji pomocy oraz swoich nowo zdobytych umiejętności. Swoje aktorskie, recytatorskie i muzyczne umiejętności prezentowały dzieci w przedstawieniu pt. „W krainie zdrowia”.
      Prezentacja wypadła pomyślnie dzięki spontaniczności dzieci i dużemu zaangażowaniu rodziców.
      Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował i pogratulował uczniom kończącym drugi etap projektu. Każdemu dziecku wręczył myszkę pacynkę oraz dyplom
   
Spotkanie umilił poczęstunek przygotowany przez rodziców.
     Radosne chwile spędzone razem będą miłym wspomnieniem realizacji projektu.

Zofia Flaga
(wychowawczyni klasy I 2009/2010)

2010/2011

 

Naszą witrynę przegląda teraz 156 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego