„Sztuka zbierania i redagowania informacji – warsztaty dziennikarskie na peryferiach”

 

Strona projektu: http://www.dziennikarstwo.zsgodowa.pl

  

Od stycznia do czerwca 2009r. w Godowej realizowany był projekt „Sztuka zbierania i redagowania informacji – warsztaty dziennikarskie na peryferiach” skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Projekt został napisany w ramach programu „Równać szanse” realizowanego przy współudziale Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Wnioskodawcą i współtwórcą projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, a realizatorem Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej.

Celem projektu było rozwinięcie u młodzieży:

• umiejętności własnej oceny środowiska w którym dorasta poprzez włączenie się w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

• umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami) oraz rozwijania umiejętności pracy w grupie.

Uczestnicy w ramach projektu brali udział w warsztatach polonistycznych, plastycznych, dziennikarskich, fotograficznych, psychologicznych i informatycznych. W ramach projektu odbyły się również wyjazd do redakcji „Super Nowości” i do drukarni.

Efektem sześciomiesięcznej pracy w ramach projektu było wydanie gazety dotyczącej Godowej i jej mieszkańców, zaś jej uwieńczeniem uroczysty bankiet, w którym wezięli udział „młodzi dziennikarze i fotoreporterzy”, zaproszeni goście oraz rodzice i mieszkańcy Godowej.

Uczniowie Gimnazjum w Godowej
- realizatorzy projektu

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
• dziennikarz i fotoreporter – Andrzej Łapkowski,
• psycholog – Jolanta Smarz,
• poloniści – Magdalena Irzyk, Małgorzata Ochab,
• plastyk – Jadwiga Stanek,
• informatyk – Katarzyna Rachwał,
• koordynator projektu – Katarzyna Paszek
Osoby wspierające projekt:
• Maria Wójcik – prezes Fundacji na Rzecz Rowoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej,
• Wioletta Drozd – pracownik Centrum Sportu i Rekreacji w Strzyżowie, realizator wielu projektów,
• Wojciech Małek – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej,
• Waldemar Góra – z-ca burmistrza Miasta i Gminy Strzyżów,
• nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej,

 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 153 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego